Søndag d. 14. oktober 2018

kl. 10.00 Markedet åbner

kl. 10.05 Lejeknægte og Tross markerer åbningen med salutskydning med håndvåben ved indgangen

Ci. kl. 10.15 Musikalsk familieunderholdning / fortælleteater- Terra Magica

kl. 10.45 Middelalderløjer - Halvdur og Quartsdur

Ko. kl. 11.15 Torturshow - Himmerlands Middelaldercenter

Sa. kl. 11.45 Væbnerskole for børn 5-15 år - Nordisk Fodfolk

 kl.12.00 Middelalderløjer - Halvdur og Quartsdur

Ci. kl. 12.30 Musikalsk familieunderholdning / fællesdans - Terra Magica

Ko. kl. 13.00 Hunden i middelalderen - Himmerlands Middelaldercenter

Gr. kl. 13.30 Ridderdyst ved Ildhesten: Bondeoprøret

Ci. = Cistercienser Plads Gr. = Grathe Hede Ko. = Kong Valdemars Gade

Sa. = Sankt Jørgens Gaard

De opgivne tider er cirka-tider - med forbehold for ændringer