Lørdag d. 13. oktober 2018
 
kl. 10.00 Markedet åbner
 
kl. 10.05 Lejeknægte og Tross markerer åbningen med salutskydning med håndvåben ved indgangen
 
Ci. kl. 10.15 Musikalsk familieunderholdning / fortælleteater - Terra Magica
 
Sa. kl. 11.00 Kampshow - Nordisk Fodfolk
 
Ko. kl. 11.45 Hunden i Middelalderen - Himmerlands Middelaldercenter
 
Ci. kl. 13.15 Musikalsk familieunderholdning / fortælleteater - Terra Magica
 
Gr. kl. 14.00 Ridderdyst ved Ildhesten: Bondeoprøret
 
Sa. kl. 14.30 Væbnerskole for børn 5-15 år - Nordisk Fodfolk
 
Ko. kl. 15.15 Torturshow - Himmerlands Middelaldercenter
 
Ko. kl. 16.00 Rovfugle - fremvisning og flyvning
 
Ci. kl. 16.30 Musikalsk familieunderholdning / fællesdans - Terra Magica
 
kl. 17.00 Markedet slutter
 

Ci. = Cistercienser Plads Gr. = Grathe Hede Ko. = Kong Valdemars Gade

Sa. = Sankt Jørgens Gaard

 

De opgivne tider er cirka-tider - med forbehold for ændringer